Viktigt med åldersgräns på onlinecasino

Onlinecasino och åldersgränser som gäller

Enligt Kasinolagen 1999:355 får den som ännu inte är 20 år fyllda inte ges inträde till ett kasino. För ett onlinecasino är dock åldersgränsen lägre eftersom svensk lagstiftning inte gäller för dem. Onlinecasinon är öppet för personer som fyllt 18 år. Denna åldersgräns är mer eller mindre vedertagen för onlinecasinon i stort. Det finns delade meningar om åldersgränserna, men säkert är att de har en funktion att fylla.

Det är av stor vikt att åldersgränser för kasinon och onlinecasinon följer bestämmelserna om åldersgränser. Unga människor är mer mottagliga för reklam och har svårare för att sätta gränser. Därför riskerar många unga att bli spelberoende om de skulle tillåtas att spela på kasinon eller på ett onlinecasino. Dock finns det många äldre som blir spelberoende samtidigt som många yngre inte löper risk för att hamna där, men risken bedöms vara större bland unga än äldre.

Utöver försiktighetsåtgärden att unga kan hamna i ett spelberoende så är den övergripande säkerheten kring onlinecasinon viktig. Då det ofta kan komma att hamna om stora belopp samt att du ger ut dina personuppgifter så krävs det certifiering för att ett onlinecasino ska räknas som säkert. Detta bör du kolla upp innan du väljer att registrera dig, det är samma princip när du t.ex. handlar varor över nätet. Det ska finnas Secure Sockets Layer (SSL) och hur du vet det är att istället för http:// tillkommer ett S – https://. Detta är saker du kan tänka på kring din egna säkerhet online, då det är viktigt att du skyddar dina personuppgifter.

I Sverige är det 20-års gräns enligt kasinolagen. Riksdagen jämställer således spel med alkohol eftersom åldersgränsen för att köpa alkohol på Systembolaget också är 20 år. Det råder delade meningar huruvida gränsen eller för låg eller hög, och somliga menar att man inte kan jämföra spel med alkohol. I slutändan finns gränserna där för att minimera risken för spel- och alkoholberoende, och det går det inte att diskutera emot. Ett onlinecasino är dock en spännande upplevelse för den med åldern inne.

De som motsätter sig liknande lagar pekar på människors egna rättigheter och att staten ska inte styra över deras liv. Man får dock inte glömma bort att staten tvingas betala för vård om du blir beroende. Förebyggande insatser är effektiva för att kontrollera kostnaderna för exempelvis vård av spelberoende. Sedan kan det tyckas orättvis att människor som inte löper risk att bli beroende ska styras på samma villkor som den som löper större risk att bli beroende. Betänk att lagarna är till för människans och samhällets välmående – inte för att förhindra utvecklingen hos dem båda.

onlinecasino